Nordisk allians tvingar fram ny omröstning om minimilöner

En protest mot minilöner, ledd av svenska och danska socialdemokrater och vänsterpartister, har samlat in tillräckligt med underskrifter för att hela Europaparlamentet ska ta ställning till förhandlingsmandatet för direktivet om minimilöner när parlamentet samlas i Strasbourg i nästa vecka.

– Det är oerhört glädjande att vi fick till de nödvändiga underskrifterna och att vi nu får möjlighet att utmana förhandlingsmandatet i plenum. Lyckas vi får vi en andra chans att ändra direktivet i december, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) som är bland de fem ledamöter som initierat namninsamlingen. Över 71 parlamentsledamöter från flera politiska…

Läs mer

Johan Danielsson (S) förhandlar EU-beslut om hållbara flygbränslen

Johan Danielsson (S) kommer att sitta vid förhandlingsbordet när EU för första gången ska lagstifta om hållbara flygbränslen. Lagstiftningen beräknas skapa 200 000 nya gröna jobb och minska flygets utsläpp med hela 60 procent.

Eftersom det inte finns flyg som är klimatneutrala på marknaden idag kommer nu EU att lagstifta om hållbara bränslen för att pressa tillbaka flygets utsläpp. – Vi kommer fortsatt behöva flyga, inte minst ett land som Sverige. Men vi ska flyga så hållbart som möjligt, den här lagstiftningen kommer vara avgörande för att flygens utsläpp…

Läs mer

Johan Danielsson får central roll i arbetet för Europas framtid

Den 19 juni äger det första mötet rum med plenarförsamlingen för konferensen om Europas framtid. Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) är en av få svenska ledamöter i församlingen och kommer särskilt lyfta fram vikten av en tydligare gränsdragning mellan EU:s och medlemsstaternas befogenheter.

Framtidskonferensen bygger på fyra pelare: en flerspråkig onlineplattform, medborgarpaneler, styrelsen och plenarförsamling där Johan Danielsson blir en av delegaterna från Europaparlamentet. – Mitt fokus kommer vara att utgöra en röst för vanligt folk och en rimlig hållning till EU-samarbetet. Detta får inte bli en EU-federalistisk firmafest där endast redan frälsta gör sin röst hörd, säger…

Läs mer

Seger för strejkrätten i Europa

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter uttalade igår att strejk- och föreningsrätten har företräde framför ekonomiska friheter. Det är en viktig facklig seger för arbetstagare runt om i Europa eftersom det fastställer en tydlig hierarki av rättigheter där arbetares rättigheter går före den fria marknaden.

– EU måste sätta arbetstagares rättigheter och trygghet framför marknadens vinstjakt. Gårdagens beslut bör få effekt på EU-rätten och skapa förutsättningar att leda Europa i en mer balanserad riktning där marknadsinslagen får mindre makt och den sociala dimensionen stärks, säger Johan Danielsson (S), Europarlamentariker. Domen kretsar kring det uppmärksammade fallet i norska Drammen mellan hamnarbetare…

Läs mer
Johan Danielsson

EU vill se högre organisationsgrad och ökat inflytande för facket

Det blir större och öronmärkta stöd till facklig organisering i den nya Europeiska socialfonden (ESF+) som Europaparlamentet klubbade under onsdagen. ESF+ är EU:s viktigaste instrument för att investera i människor i syfte att bygga ett mer socialt och inkluderande Europa.

– Parternas inflytande på den europeiska arbetsmarknaden genom kollektivavtal måste stärkas. För det krävs hög organisationsgrad både bland fack och arbetsgivare. EU markerar nu i konkret handling att medlemsländerna ska prioritera att stärka nationella partsmodeller och möjligheten att organisera sig fackligt, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson (S). Sverige använder redan idag en stor del av sina…

Läs mer

EU behöver social agenda men inte ny lagstiftning

Nu samlas EU:s ledare för socialt toppmöte. På agendan står bland annat effekterna av klimatförändringarna, pandemin och jämlikheten. Det borde vara diskussioner som även intresserar den svenska högern. Idag den 7 maj samlas EU:s ledare på ett toppmöte för att diskutera hur unionen kan hantera flera av de sociala utmaningar vi står inför.

Debattartikel av Heléne Fritzon, Johan Danielsson och Pyry Niemi på Folkhemmet/opinion den 7 maj 2021 Det handlar om hur vi i den strukturomvandling som följer av klimatförändringarna, pandemin och en ökad digitalisering kan säkerställa att ekonomiska och sociala klyftorna mellan människor och unionens länder inte blir ännu djupare utan minskar. Det kunde vara en diskussion…

Läs mer

EU-förslag om minimilöner går åt helt fel håll

Den för svenska intressen känsliga frågan om minimilöner tar ett rejält kliv i och med att Europaparlamentet lägger fram sitt utkast till förslag om minimilöner. Tyvärr åt helt fel håll. Det konstaterar de båda europaparlamentarikerna Heléne Fritzon (S) och Johan Danielsson (S).

– Vi kan inte acceptera att EU ska bestämma vilka löner och nivåer som ska gälla i Sverige. Vi har ett bra och fungerande system, det vi kallar den svenska modellen, och den ska fortsätta att gälla för svenska arbetstagare. Punkt, säger Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S). – Även om förslaget var väntat är det, för…

Läs mer

”Vårdpersonal dör i onödan – av cancer”

Debattartikel av Johan Danielsson, Eva Nordmark och Sineva Ribeirio i Aftonbladet den 30 mars 2021. Det finns de som föreställer sig att cancer är oundviklig, ungefär som en naturkraft, som människan inte kan råda bot på. Så är det inte. Genom robusta och strikta regler kan cancern begränsas, i synnerhet den som har sitt ursprung…

Läs mer

Johan Danielsson (S) får ledande position i kampen mot arbetsrelaterad cancer

Johan Danielsson har fått ett nytt viktigt uppdrag i kampen mot cancer i arbetsmiljön. Han kommer att leda den socialdemokratiska gruppens arbete i sysselsättningsutskottet på temat.

– För mig är det självklart, ingen ska dö eller bli sjuk av sitt arbete, säger Johan Danielsson. Cancer är den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU. Det är helt oacceptabelt. För att rädda liv behövs skarpare reglering som begränsar exponeringen för cancerframkallande ämnen på arbetet, säger Johan Danielsson. Cancer är efter hjärt- och…

Läs mer

Minimilöner: Otillräckliga garantier för att EU-förslaget skyddar svenska modellen

Under onsdagen presenterade EU-kommissionen ett direktiv för europeiska minimilöner. Sverige och andra länder som har kollektivavtalsmodeller ska inte påverkas enligt EU-kommissionen, men Socialdemokraterna i Europaparlamentet menar att förslaget inte ger ett fullgott skydd för vår arbetsmarknadsmodell.

– Vi svenska socialdemokrater har under hela processen varit glasklara med våra krav. Vi kan inte acceptera ett förslag från EU-kommissionen som riskerar att urholka den svenska modellen, som arbetarrörelsen har kämpat för i decennier. Den har tjänat oss väl och vi vill tillsammans med Sveriges arbetsgivare, arbetstagare och fackliga organisationer fortsätta att värna den,…

Läs mer
facebook Twitter Email