Johan Danielsson

EU vill se högre organisationsgrad och ökat inflytande för facket

Det blir större och öronmärkta stöd till facklig organisering i den nya Europeiska socialfonden (ESF+) som Europaparlamentet klubbade under onsdagen. ESF+ är EU:s viktigaste instrument för att investera i människor i syfte att bygga ett mer socialt och inkluderande Europa.

– Parternas inflytande på den europeiska arbetsmarknaden genom kollektivavtal måste stärkas. För det krävs hög organisationsgrad både bland fack och arbetsgivare. EU markerar nu i konkret handling att medlemsländerna ska prioritera att stärka nationella partsmodeller och möjligheten att organisera sig fackligt, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson (S).

Sverige använder redan idag en stor del av sina pengar inom Europeiska socialfonden till arbetsmarknadsprojekt. Det handlar om allt från kompentensutveckling och matchning inom restaurangbranschen i Småland till arbete med mångfald och en hållbar motorbransch i Stockholm, inte sällan ledda av eller utvecklade tillsammans med fackliga organisationer.

Dagens beslut innebär att alla medlemsländer nu måste inkludera arbetsmarknadens parter i arbetet med projekt inom sysselsättning-, utbildning- och socialpolitik. Detta är ett viktigt steg i ledet att stärka det fackliga arbetet och inflytandet i hela Europa. Utöver det ställs krav på att en del av pengarna ska användas till kapacitetsbyggande insatser för arbetsmarknadens parter i länder där de är svaga.

– Starka nationella partsmodeller är avgörande för att skapa en europeisk arbetsmarknad med schysta villkor och trygga arbetsplatser. Att vi nu öronmärker pengar i Socialfonden för att höja den fackliga organisationsgraden i EU-länder med svaga partsmodeller är väldigt bra och ligger helt i linje med det jag lyfte i valrörelsen, avslutar Johan Danielsson.

 

Kontaktperson

Alexander Högberg, pressekreterare
E-post: alexander.hogberg@ep.europa.eu
Mobil: +32 471 61 48 61

facebook Twitter Email