Johan Danielsson får central roll i arbetet för Europas framtid

Den 19 juni äger det första mötet rum med plenarförsamlingen för konferensen om Europas framtid. Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) är en av få svenska ledamöter i församlingen och kommer särskilt lyfta fram vikten av en tydligare gränsdragning mellan EU:s och medlemsstaternas befogenheter.

Framtidskonferensen bygger på fyra pelare: en flerspråkig onlineplattform, medborgarpaneler, styrelsen och plenarförsamling där Johan Danielsson blir en av delegaterna från Europaparlamentet.

– Mitt fokus kommer vara att utgöra en röst för vanligt folk och en rimlig hållning till EU-samarbetet. Detta får inte bli en EU-federalistisk firmafest där endast redan frälsta gör sin röst hörd, säger Johan Danielsson.

Konferensen har som mål att representera hela EU i ålder, kön, socioekonomisk bakgrund, härkomst och utbildningsnivå. Något Johan Danielsson ser positivt på, men som kommer vara svårt att få till i realiteten.

– De som är EU-intresserade och vill se mer EU kommer sannolikt höras mest och delta i större utsträckning. Jag kommer därför jobba för att få med arbetarperspektivet i processen. Inte minst genom att se till att koppla fackliga EU-diskussioner i Sverige till konferensen, säger Johan Danielsson.

Johan Danielsson hoppas på att konferensen kommer ta ställning för att ge Europas sociala dimension en tyngre vikt än idag.

– Ett mer socialt Europa handlar inte om att flytta makt och beslut till EU-nivå utan om att reglera marknader. Vi behöver stärka förutsättningarna för EU:s medlemsländer att föra en politik i allmänintresset och då måste marknadsinslagen i EU:s fördrag balanseras upp med ett socialt protokoll där arbetstagarnas och fackens fri- och rättigheter överordnas företags kortsiktiga vinstintressen, avslutar Johan Danielsson.

********************************

Fakta

Syftet med konferensen är att föra en diskussion mellan EU:s tre institutioner, nationella parlament och EU:s medborgare om EU:s framtid. Det är första gången detta görs på denna nivå sedan Lissabonfördraget 2007.

Konferensen kommer bland annat att behandla frågor som värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet, demokratin i EU och klimat och miljö. I Europarlamentet sitter det totalt 704 ledamöter, 108 av dem kommer att ingå i plenarförsamlingen där Johan Danielsson är en av dem.

Den 19 juni samlas plenarförsamlingen för första gången i Strasbourg och kommer att träffas ytterligare fem gånger till under det kommande året. Plenarförsamlingen ska ta ställning till de idéer som kommer upp i medborgarpanelerna samt från medborgare via den flerspråkiga onlineplattformen.

Kontaktperson:

Alexander Högberg, Pressekreterare
Mobil: +32 471 61 48 61
Epost: alexander.hogberg@ep.europa.eu

facebook Twitter Email