Johan Danielsson (S) förhandlar EU-beslut om hållbara flygbränslen

Johan Danielsson (S) kommer att sitta vid förhandlingsbordet när EU för första gången ska lagstifta om hållbara flygbränslen. Lagstiftningen beräknas skapa 200 000 nya gröna jobb och minska flygets utsläpp med hela 60 procent.

Eftersom det inte finns flyg som är klimatneutrala på marknaden idag kommer nu EU att lagstifta om hållbara bränslen för att pressa tillbaka flygets utsläpp.

– Vi kommer fortsatt behöva flyga, inte minst ett land som Sverige. Men vi ska flyga så hållbart som möjligt, den här lagstiftningen kommer vara avgörande för att flygens utsläpp ska minska och vi ska nå våra klimatmål. Förslaget beräknas leda till 60 procent mindre utsläpp och ca 200 000 nya gröna jobb i EU, säger Johan Danielsson (S) som kommer att förhandla för den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet.

EU-kommissionen har presenterat ett utkast på lagförslaget med mål  att flygen ska tankas med 63 procent hållbara bränslen till år 2050. Förslaget innehåller flera delmål, det första delmålet är att flyget ska tankas med 5 procent hållbara flygbränslen till 2030, ett mål Johan Danielsson tycker är alldeles för lågt.

– Vi är mitt uppe i en klimatkris, då måste ambitionerna vara höga. Jag kommer arbeta för att målet till 2030 ska öka men också resterande delmålen. Lagstiftningen ska inte heller hindra medlemsländer, likt Sverige som redan har högt satta mål, för att gå högre i sina målsättningar, säger Johan Danielsson och fortsätter:

– Listan över hållbara bränslen måste vara klimatsmart och tillgänglig. Sverige har en lång tradition av att omvandla restprodukter från skogs- och lantbruket till biobränsle. Jag vill se till att lagstiftningen inkluderar dessa bränslen vilket kommer leda till att Sverige har goda förutsättningar att inte bara nå EU:s mål, utan också vara bäst i klassen, avslutar Johan Danielsson.

 

Bakgrund

Lagförslaget heter ReFuelEU Aviation och är en del av det större klimatpaketet som presenterades i somras.

Flyget kan minska sin klimatpåverkan genom att man inför procentkrav på hållbara flygbränslen och därmed skapar starka incitament för efterfrågan och således utbud också. Uppskattningsvis 100 nya produktionsanläggningar kommer krävas i EU för att tillgodose behovet av hållbara flygbränslen till 2050. Förslaget väntas  skapa runt  ca 200 000 arbetstillfällen nya jobb uppskattas skapas fram till 2050.

Kommissionens förslag på delmål:
  • 2025: Minst 2 procent hållbara flygbränslen
  • 2030: Minst 5 procent hållbara flygbränslen + minst 0,7 procent syntetiska flygbränslen
  • 2035: Minst 20 procent hållbara flygbränslen + minst 5 procent syntetiska flygbränslen
  • 2040: Minst 32 procent hållbara flygbränslen + minst 8 procent syntetiska flygbränslen
  • 2045: Minst 38 procent hållbara flygbränslen + minst 11 procent syntetiska flygbränslen
  • 2050: Minst 63 procent hållbara flygbränslen + minst 28 procent syntetiska flygbränslen

 

facebook Twitter Email