Johan Danielsson till Europaparlamentets transportutskott

Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) har utsetts till ledamot av parlamentets utskott för transportfrågor och turism (TRAN) och utskottet för sysselsättningsfrågor (EMPL)

– Det känns bra att jag fått de utskott jag önskat. Nu kan vi starta arbetet för ordning och reda på arbetsmarknaden och den självklara principen att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Och för att säkerställa att vi har arbetsmiljöregler som gör att människor inte dör på, eller på grund av sina arbeten, säger Johan Danielsson.

Som ledamot av transportutskottet blir det en av hans första viktiga uppgifter att se till att det stora vägtransportpaket, som parlamentet till sist lyckades enas om i våras, nu slussas hela vägen i hamn.

– Europaparlamentet lyckades i våras till sist bli överens om schyssta villkor även inom vägtransportsektorn. Nu blir det vår uppgift att försvara den positionen och i förhandlingar med rådet driva igenom att svenska kollektivavtal ska gälla för dem som kör på våra vägar, säger Johan Danielsson.

Övriga ledamöter i den svenska socialdemokratiska delegationen tar plats i följande utskott: 

Heléne Fritzon – delegationsledare och vice ordförande i den socialdemokratiska gruppen Soc&Dem,  blir ledamot i jämställdhetsutskottet (FEMM), samt i utskottet för kultur och utbildning (CULT) och utskottet för industri, forskning och energifrågor (ITRE).

Jytte Guteland – ledamot i miljöutskottet (ENVI) samt utrikesutskottet (AFET).

Erik Bergkvist – ledamot i utskottet för regional utveckling (REGI) samt budgetutskottet (BUDG).

Evin Incir – ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) samt utskottet för utvecklingsfrågor (DEVE).

* * *

​Sigrid Bøe, presschef​
Mobil: +32 471 79 01 76
E-post: ​sigrid.boe@ep.europa.eu

* * *

facebook Twitter Email