Seger för strejkrätten i Europa

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter uttalade igår att strejk- och föreningsrätten har företräde framför ekonomiska friheter. Det är en viktig facklig seger för arbetstagare runt om i Europa eftersom det fastställer en tydlig hierarki av rättigheter där arbetares rättigheter går före den fria marknaden.

– EU måste sätta arbetstagares rättigheter och trygghet framför marknadens vinstjakt. Gårdagens beslut bör få effekt på EU-rätten och skapa förutsättningar att leda Europa i en mer balanserad riktning där marknadsinslagen får mindre makt och den sociala dimensionen stärks, säger Johan Danielsson (S), Europarlamentariker.

Domen kretsar kring det uppmärksammade fallet i norska Drammen mellan hamnarbetare och arbetsgivaren, Holship Norge AS, som försökte bryta ett avtal om lön och arbetsvillkor som funnits sedan 1976. Arbetarna gick då ut i strejk, något som Norges högsta domstol dömde som fel agerande, men som nu Europadomstolen dömer till arbetarnas fördel.

– Striden mellan den fria marknaden och arbetares rättigheter har länge varit en konflikt, vi vet hur det gick i Laval-fallet. Vi har nu fått ett positivt beslut. Men EU-rätten ger fortfarande möjlighet att sätta företags kortsiktiga ekonomiska vinningar framför arbetares rättigheter. Därför behövs ett socialt protokoll till EU:s fördrag som för in den tydliga hierarki som Europadomstolen nu fastslagits i EU:s fördrag, säger Johan Danielsson och fortsätter.

– Domen pekar ut framtidens Europa: en ekonomi byggd på jobb med hög kvalitet och bra löner genom förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna, där skitföretagande och strukturellt utnyttjande av arbetare inte hör hemma, avslutar Johan Danielsson.

*****

Fakta

Avtalet, baserat på ILO-konvention nr 137, fastställer löner och minsta anställningsperioder i hamnbranschen som tidigare har dominerats av tillfälligt arbete som anställts per timme. Avtalet prioriterar också sysselsättning till registrerade hamnarbetare och säkerställer att alla Norges hamnar har tillgång av en permanent pool av kvalificerade hamnarbetare som passar varje hamns storlek.

Kontaktperson

Alexander Högberg, pressekreterare
E-post: alexander.hogberg@ep.europa.eu
Mobil: +32 471 61 48 61

facebook Twitter Email