Johan Danielsson (S) förhandlar EU-beslut om hållbara flygbränslen

Johan Danielsson (S) kommer att sitta vid förhandlingsbordet när EU för första gången ska lagstifta om hållbara flygbränslen. Lagstiftningen beräknas skapa 200 000 nya gröna jobb och minska flygets utsläpp med hela 60 procent.

Eftersom det inte finns flyg som är klimatneutrala på marknaden idag kommer nu EU att lagstifta om hållbara bränslen för att pressa tillbaka flygets utsläpp. – Vi kommer fortsatt behöva flyga, inte minst ett land som Sverige. Men vi ska flyga så hållbart som möjligt, den här lagstiftningen kommer vara avgörande för att flygens utsläpp…

Läs mer

Johan Danielsson får central roll i arbetet för Europas framtid

Den 19 juni äger det första mötet rum med plenarförsamlingen för konferensen om Europas framtid. Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) är en av få svenska ledamöter i församlingen och kommer särskilt lyfta fram vikten av en tydligare gränsdragning mellan EU:s och medlemsstaternas befogenheter.

Framtidskonferensen bygger på fyra pelare: en flerspråkig onlineplattform, medborgarpaneler, styrelsen och plenarförsamling där Johan Danielsson blir en av delegaterna från Europaparlamentet. – Mitt fokus kommer vara att utgöra en röst för vanligt folk och en rimlig hållning till EU-samarbetet. Detta får inte bli en EU-federalistisk firmafest där endast redan frälsta gör sin röst hörd, säger…

Läs mer

Seger för strejkrätten i Europa

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter uttalade igår att strejk- och föreningsrätten har företräde framför ekonomiska friheter. Det är en viktig facklig seger för arbetstagare runt om i Europa eftersom det fastställer en tydlig hierarki av rättigheter där arbetares rättigheter går före den fria marknaden.

– EU måste sätta arbetstagares rättigheter och trygghet framför marknadens vinstjakt. Gårdagens beslut bör få effekt på EU-rätten och skapa förutsättningar att leda Europa i en mer balanserad riktning där marknadsinslagen får mindre makt och den sociala dimensionen stärks, säger Johan Danielsson (S), Europarlamentariker. Domen kretsar kring det uppmärksammade fallet i norska Drammen mellan hamnarbetare…

Läs mer
Johan Danielsson

EU vill se högre organisationsgrad och ökat inflytande för facket

Det blir större och öronmärkta stöd till facklig organisering i den nya Europeiska socialfonden (ESF+) som Europaparlamentet klubbade under onsdagen. ESF+ är EU:s viktigaste instrument för att investera i människor i syfte att bygga ett mer socialt och inkluderande Europa.

– Parternas inflytande på den europeiska arbetsmarknaden genom kollektivavtal måste stärkas. För det krävs hög organisationsgrad både bland fack och arbetsgivare. EU markerar nu i konkret handling att medlemsländerna ska prioritera att stärka nationella partsmodeller och möjligheten att organisera sig fackligt, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson (S). Sverige använder redan idag en stor del av sina…

Läs mer
facebook Twitter Email