Johan Danielsson: Minimilöner är inte lösningen på problemen inom EU

Mycket av debatten på det sociala området i Bryssel just nu handlar om minimilöner. Från ett svenskt perspektiv handlar det av naturliga skäl om de risker ett kommande EU-initiativ på löneområdet skulle kunna innebära för vår arbetsmarknadsmodell, där löner sätts av självständiga parter i kollektivavtal. Men debatten om minimilöner är olycklig ur flera perspektiv. Så länge förespråkarna fortsätter att fokusera på minimilöner som lösningen på alla upptänkliga problem på arbetsmarknaden missar man att diskutera de åtgärder som skulle göra verklig skillnad.

Vi får ofta höra att ett europeiskt initiativ kring minimilöner behövs eftersom löneskillnaderna är så stora mellan öst och väst. Senast i veckan framfördes det faktum att 20 procent av Rumäniens befolkning flyttat från landet för att arbeta som ett argument. Problemet är verkligt men lösningen felaktig. Rumänien är nämligen ett av två EU-länder som…

Läs mer
facebook Twitter Email