Om Johan

Johans bakgrund som EU-samordnare på LO (2010-2019) gör att han har en unik insyn i den fackliga delen av arbetarrörelsen och hur EU påverkar villkoren på svensk arbetsmarknad. Det gör att han naturligt blivit hela den svenska fackföreningsrörelsens röst i Europa.

Johan Danielsson föddes 1982 och är idag Europaparlamentariker för Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Johan har varit ledamot av Europaparlamentet sedan 2019.

I Europaparlamentet har Johan följande uppdrag:

  • Ledamot i utskottet för transport och turism (TRAN)
    & koordinator för Soc&Dem-gruppen
  • Suppleant i utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
  • Ledamot i delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
  • Suppleant i delegationen för förbindelserna med Koreahalvön

 

facebook Twitter Email