Politik & vision

Ett Europa som sätter vanligt folk främst

EU bildades för att föra människor närmare varandra. Handel och utbyte mellan länder har gjort att Europa utvecklats snabbt ekonomiskt och att människor kan leva i fred och frihet. EU ger oss i Sverige både ökad säkerhet och växande välstånd.

Men de senaste åren har utvecklingen gått åt fel håll. Högerextrema krafter vinner mark i land efter land. På slutet av 90-talet hade extremhögern ett dussintal representanter i Europaparlamentet. Idag är de över 100 och samarbetet dem emellan stärks. De är nu en reell maktfaktor och i många länder får de hjälp av den konservativa högern.

Vi socialdemokrater kommer att ta matchen. Vi kommer inte att acceptera att extremhögern i piskar upp hat mot dem som pekas ut som främlingar eller oliktänkande. Vi kommer aldrig tystna när löntagares rättigheter attackeras, grundläggande demokratiska värderingar inskränks, kvinnors rätt till sin egen kropp ifrågasätts eller vår tids ödesfråga, klimathotet, förnekas.

Vi kommer också kämpa för ett Europa som skapar fler och trygga jobb, och sätter löntagares intressen före storföretagens vinstmaximering, som försvarar svenska kollektivavtalstoppar, skattefusk och främjar jämställdhet och jämlikhet.

Vi jobbar också för ett Europa som går före i kampen mot klimathotet, med högre ambitioner att jaga de företag och regeringar som inte gör sin del för att minska utsläppen och ökar drivkrafterna för att ställa om så att målen i Parisavtalet nås.  För att klara omställningen till en mer grön och digitaliserad ekonomi krävs ett samlat krafttag med satsningar på utbildning och kompetensutveckling av arbetskraften.

facebook Twitter Email