Johan i Europaparlamentet

I Europaparlamentet har Johan följande uppdrag:

  • Ledamot i utskottet för transport och turism (TRAN)& koordinator för Soc&Dem-gruppen
  • Suppleant i utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
  • Ledamot i delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
  • Suppleant i delegationen för förbindelserna med Koreahalvön
facebook Twitter Email