Viktiga politiska frågor

Trygghet för vanligt folk

(text från innan Johans avgång 2021)

EU-samarbetet måste bättre värna demokrati, social rättvisa och rättigheter för fack och arbetstagare. Medlemsländerna måste ges bättre förutsättningar att trygga välfärden och villkoren på arbetsmarknaden. Jag vill därför stärka arbetstagarnas ställning på EU:s inre marknad.

Obalansen mellan arbete och kapital ökar runt om i Europa och riskerar att leda till fler otrygga anställningar och en press nedåt på lönerna och arbetsvillkoren i Sverige. Mitt mål med arbetet i Europaparlamentet är att öka tryggheten för vanligt folk. Det handlar om:

  1. Ordning och reda på arbetsmarknaden. EU ska bidra till trygga jobb och en lön att leva på inte lönedumpning och sämre villkor.
  2. Ingen ska behöva dö eller bli sjuk av sitt arbete. EU ska ha ett ambitiöst arbetsmiljöarbete som garanterar alla en trygg arbetsmiljö.
  3. Demokrati och mänskliga rättigheter. EU ska bidra till stärkt demokrati och motverka den nedmonteringen av grundläggande demokratiska institutioner vi ser i en del medlemsländer.
facebook Twitter Email